1/15

Välkommen till Gamlebyvikens friskola!

Vi är en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 9. Vår profil är kultur och idrott och vi arbetar med lärstilar i undervisningen. Skolan vilar på en kristen grund, där ledorden är trygghet, kreativitet och kunskap. Skolans lokaler finns på Storgatan i Gamleby, med härlig skolgård intill Garpedansberget, där vi har verkat sedan starten 1993.

 

Skolans grund

Ömsesidig respekt, omsorg och att utveckla goda karaktärsdrag är exempel på våra värderingar.

Vi vill att varje elevs speciella gåvor och talanger ska få utvecklas i en trygg och trivsam miljö.

 

Alla barn är olika

Vi har alla olika sätt att tillgodogöra oss kunskap på. Därför arbetar vi med lärstilar i undervisningen.

I skolarbetet får eleverna prova på olika inlärningssätt, som uppmuntrar eleven att bli medveten om sin inlärningsstil.

 

Klasser

Skolan är uppdelad i sex grupper: Förskoleklass, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9.

GAMLEBYVIKENS FRISKOLA  -  Telefon 0493-51510  e-post info@gamlebyvikensfriskola.se

© Josua Education AB - All rights reserved