Personal

Personalen har den kompetens och behörighet som krävs för en hög kvalité på undervisningen. Vi har egen skolhälsovård och specialpedagog. I vår förhållandevis lilla skola har vi ett gemensamt ansvar för alla barn, med en nära kontakt med föräldrar.

GAMLEBYVIKENS FRISKOLA  -  Telefon 0493-51510  e-post info@gamlebyvikensfriskola.se

© Josua Education AB - All rights reserved